Fakta om argentiumsilver och dess metoder.

Fångad kärlek. Fångad kärlek. Fångad kärlek. Fångad kärlek. Fångad kärlek. Smycke som är gjort i argentiumsilver.

Argentiumfakta tar upp de moment som skiljer vanligt sterlingsilver och argentiumsilver åt. Dessutom läggs ett moment till dvs härdning och ett tas bort (man vitkokar inte Argentium)

Legeringen utvecklades på 90-talet av Peter Johns Middlesex University i England. Det är en patenterad legering.

Argentiumsilver innehåller nästan som vanligt sterlingsilver 935 g silver per kilo. I vanligt sterlingsilver är resten koppar, men i argentiumsilvret har man bytt ut en del koppar mor germanium vilket ger ett smidigt och starkt silver som inte svartnar på samma sätt som vanligt sterlingsilver. Man stämplar argentium  925 eller 935 också lägger man  till en enhörningsstämpel för att markera att det är argentium.

 

Fördelar med argentium gentemot vanligt sterlingsilver:

 • Större smidighet
 • Härdningsprocess gör att det blir ca 2ggr hårdare än vanligt sterlingsilver.
 • Kan smältas ihop. Kan vara en fördel om det spricker eller går i sönder. Man kan också smälta ihop det utan lod och få snygga fogar.
 • Ingen kokhud.
 • Kan smältas med minimalt av porer inuti.
 • Miljövänligare kemikalier.

 

Vad är då nackelarna?

 • Mycket skört i glödande tillstånd.
 • Man kan störa germaniumytan med felaktig behandling.
 • Lättare att övervärma.
 • Svårare att se på färgen hur hett det är.
 • Rör på sig mer vid uppvärmning, vill inte alltid bli kvar som man böjt det. Uppstår problemet, avbryt värmning låt det svalna och böj igen. Pröva att värma igen.
 • Har man härdat silvret innan en infattning så måste sargen vara mycket tunn där du ska böja silvret över stenen eftersom det är dubbelt så hårt som sviktar mer tillbaka än vanligt sterlingsilver. Vilket både kan vara en nackdel och fördel. Jag använder för det mesta finsilver i fattningar och då kommer man undan problemet.
 • Min upplevelse är att tunnare plåt kan spricka lättare när man bearbetar det tex när man ska slå ut en bred ring med 1 mm plåt. Glödga ofta och ta det försiktigt.

 

Exempel på arbetsgång med argentiumsilver:

 • Såga och forma metallen, eventuella glödningar mellan momenten.
 • Fila eventuellt slipa.
 • Löda eller smälta ihop.
 • Avsyra
 • Slipa och polera, eventuell mekanisk behandling av ytan.
 • Härda
 • Avsyra
 • Polera
 • Se till att allt poleringsmedel är borta.

 

 

Vid glödgning:

Man måste ju värma på ämnet då och då när man bearbetar det för att bli av med spänningar i silvret. Argentium har 15⁰C lägre smälttemperatur än vanligt sterlingsilver.  Det blir inte så rött så det kan vara svårare att se temperaturen vid glödgning. Det leder inte värme lika bra som vanligt sterlingsilver så det tar längre tid att bli varmt. En glödgningsteknik är att markera med vanlig tuschpenna som bleknar när det blir varmt för att försvinna när glödgningstemperaturen är nådd. Se till att stötta arbetet eftersom det är känsligt och böjs lätt och knäcks vid glödgning. Man bör använda en separat lödplatta då argentium är känslig för kopparlegeringar. Vänta minst 10 s helst längre, innan du doppar i vatten. Vänta hellre för länge och om du har möjlighet låt det helst svalna i luften. Tips, man kan använda gamla söndriga lödplattor som stöttning

 

Smältning:

Vid smältning av mindre stycken blir det runda fina kulor av argentiumsilver som inte är svarta. Dränk ämnet i lödvatten innan du smälter. Ska du göra en liten kula i ändan på en tråd så jobba med liten låga så inte värmen springer iväg längs med tråden som då kan gå sönder.

 

Vill man smälta större stycken så går det bra men se till att när bitarna kollapsar att det inte blir luftihåligheter. Det bildas mycket få porer i ämnet om det smältes på rätt sätt. Kokar ämnet vid smältningen kan dock ge lite porer, så det gäller att inte övervärma. Ska man smälta så ska minst hälften helst 2/3 av materialet inte varit smält tidigare.

 

 

Såga:

Såga gör du med en guldsmedssåg med spänd klinga och taggarna riktade nedåt

 

Filning:

Borsta filarna med en kratsborste för rengöring om de har används till vanligt sterlingsilver innan.

 

Slipa för hand med smärgel:

Ta ny smärgel så att du inte använder smärgel som används till vanligt sterlingsilver.

 

 

 

Löd teknik svetsning:

 

Speciellt lödvatten till argentium används fråga på inköpsstället. Sätt på lödvatten på fogen där det ska smältas ihop. Är inte ytorna som ska smältas ihop helt perfekta så hjälper det med lödvatten. Variera lågan om du kan efter tjocklek på godset. Små tunna ringar kräver liten låga. Att värma argentium tar länge tid än med vanligt sterlingsilver.  Arbeta först med hela stycket för att sedan vandra med lågan längs med fogen. Koncentra värmen mer vid fogen än vid vanligt sterlingarbete.  När lödvattnet bildar små droppar och då har du nått den temperaturen som du kan smälta ihop fogen. Det syns också genom att ytan börjar flyta. Man ser att den bildas en tunn remsa av silver i fogen. Värm fogen från båda sidorna. Tänk på att stötta arbetet och inte vidröra arbetet när det är rött. Låt det svalna ordentligt innan du vänder på arbetet. Ett stort stycke som svetsas kan innebära att processen håller på en stund efter du tagit bort lågan. Lödvatten kan tas bort med kokande vatten om det inte går bort i syrabadet.

Man kan avbryta och värma igen om det behövs.

Avsyra efter att du smält ihop din fog.

 

Lödteknik med lod:

Det finns speciella lod till argentium som harmonierar mer med färgen än veka lod till sterlingsilver.

Sätt bara lödvatten på det ställe du vill ha lodet för lödvatten kan hindra germaniumet att jobba. Sätt lödvatten på lodet. Värm på arbetet och lägg på lodet. Arbeta först med hela stycket för att sedan vandra med lågan längs med fogen. Koncentrera värmen mer vid lödstället än lödning med vanligt sterlingsilver. Variera lågan om du kan efter tjocklek på godset.  Små tunna ringar kräver liten låga. Tänk på att stötta arbetet och inte vidröra arbetet när det är rött och helst vänta lite till. Jag tycker att det går mer lod åt vid argentiumlödning än vid vanlig traditionell sterlinglödning. Var generös med lodet. Viktigt efter lödning att ta bort alla rester av lodet då du inte vitkoker ditt arbete. Om silvret flyter och lodet inte har smält. Avbryt, ta bort resterna av lodet och börja om med större flamma. Får aldrig kylas med syrabad.

Slipa, ge silvret en yta på mekanisk väg och polera:

Rester av lodet slipas bort för hand med fil och smärgel. Vill du mattera eller fräsa så kan det vara lämpligt att göra det nu. När det gäller slipning och polering med maskin så använd separata trissor till detta så du inte skadar germaniumytan.

 

Härdning:

 

När man är färdig eller nästan färdig så kan man härda argentium i en vanlig ugn. Då blir det nästan dubbelt så hårt som vanligt sterlingsilver. Härdning ökar på germaniumlagret på ytan.  Lägg argentiumet på ett rent underlag och sätt in i en hyfsat ren ugn.

 

220⁰C i 2 timmar

260⁰Ci 1 ½ timme

300⁰C i 1 timme

Ta ut efter behandling. Jag prövade i min vanliga ugn först men då fick det en mörkare hinna. Prövade då i min glasugn som är absolut ren och det blev inte mycket bättre så man får räkna med en hinna som tas bort genom syrabad och polering. Härdningsprocessen påverkar inte silver, sterlingsilver, guld eller koppar som används ihop med argentium. Vill man av någon anledning inte ha silvret härdat längre så värmer man som vanligt med brännare så reverseras förloppet.

 

 

Jag har min egen blandning som innebär:

 

½ -1 tsk citronsyra per dl vatten

2 tsk salt utan jod per 5 dl vatten

 

Man kan ha varmt syrabad upp till ca 60⁰C. Använder min egen blandning på en gammal kaffekokare som jag slår av då och då. Ligger argentiumet för länge i badet kan det bli grått och får en yta som är svår att putsa av.

Bild på yta argentium

Argentium vid efterpolering:

Vid trumling använd separat trumma. Använd särskilda trissor till ditt argentium.  Använder du polervax till trissorna se då till att få bort alla rester. Upptäckte att mina argentiumtavlor blev gråfläckiga efter ett tag se bild. Det tog ett tag innan jag kom på det men det var rester av poleringsmedel som satt kvar. Lösningen blev då att göra en bad med rotol som används till trumlaren som fick lösa upp polermedlet. Lyfte och skakade bitarna med jämna mellanrum. Kunde inte använda trasa då silvret var så blankt så trasan gjorde märke. Man kan också använda utraljudsbad med neutral lösning (ph kring 7). Använd ultraljudsbad så kort tid som möjligt. Kan ge störningar i ytan. Slipskivor, gummiskivor som ruggar metallen kan störa argentiumytan.

 

Lycka till med ditt arbete!!!

Tvärsnitt argentiumsilver Tvärsnitt argentiumsilver Tvärsnitt argentiumsilver Tvärsnitt argentiumsilver Tvärsnitt argentiumsilver Det finns få porer i smält argentium. Här är ett tvärsnitt.
Argentiumalster Argentiumalster Argentiumalster Argentiumalster Argentiumalster Alster som väntar på ugnen för härdning
Argentium Argentium Argentium Argentium Argentium Här är bitar av smält argentium som är på god väg att bli smycken bara genom att jag filat.
Smycken av argentiumsilver Färdiga smycken i argentium som ligger på köksbordet och väntar på att bli packade.
Lödningsarbete med argentium. Lödningsarbete med argentium. Lödningsarbete med argentium. Lödningsarbete med argentium. Lödningsarbete med argentium. Lödningsarbete med argentium.