Deltagares alster.
Lödning silversmide Lödning silversmide Lödning silversmide Lödning silversmide Lödning silversmide Lödning på gång, silversmide.
Kursdeltagares arbete.
Deltagares alster Deltagares alster Deltagares alster Deltagares alster Deltagares alster 6 ringar och 1 halsband blev det på denna endagskursen i silversmide.

Tyvärr har jag fått sluta med mina kurser.

   

Det är med sorg i hjärtat jag har överlåtit mina kurser till guldsmed Mia Nilsson. Jag har varit svårt sjuk och lider fortfarande av sviterna och min hälsostatus är oklar. Jag har därför tagit beslutet att sluta med mina kurser och låta någon annan ta över. 

Deltagares alster
Att forma en ring, silversmide. Att forma en ring, silversmide. Att forma en ring, silversmide. Att forma en ring, silversmide. Att forma en ring, silversmide. Att forma en ring, silversmide.
Kursdeltagares arbete
kursdeltagares arbete